آیا می دانید؟!
 
رابطه جنسی محافظت نشده؛
شایع ترین راه انتقال
ایدز است!
 
 
 
 
گزارش ویژه

عضو انجمن روان‌شناسی ایران:

باید کودکان را در زمینه مسائل جنسی آگاه کرد

یکی از مهم‌ترین مسائل خانواده‌ها این است که چگونه درباره جنسیت و خطراتی که ممکن است کودکان‌شان را تهدید کند با آنها گفت‌وگو کنند و به آنها آموزش بدهند

http://www.asibha.com/DeskTopModules/NewsAgency2/Rss.aspx?mId=2505
مقالات
http://www.asibha.com/DeskTopModules/NewsAgency2/Rss.aspx?mId=2506
رویداد ها
http://www.asibha.com/DeskTopModules/NewsAgency2/Rss.aspx?mId=2288
خبر های انجمن
http://www.asibha.com/DeskTopModules/NewsAgency2/Rss.aspx?mId=2507