درباره ما

 

 
 

یادداشت مدیرعامل

 

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی!

انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛ سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‎کند و دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است.
انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در پی آن است که با فرصت ‎سازی‎های مناسب آحاد جامعه به ویژه جوانان را از آسیبهایی که در کمین آنهاست مطلع سازد و در این میان ناگزیر از ارتباط با نهادهای دولتی، غیردولتی و بین‎المللی و پل زدن میان آنهاست.
آنچه این انجمن دنبال میکند: در قدم اول ایجاد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل با جامعه هدف و نیاز اوست و در قدم دوم ارائه فعالیتهای تخصصی در قالبهای بدیع و جذاب توأم با تحقیق و پژوهش است.

این انجمن امیدوار است تا با همکاری علاقمندان به فعالیتهای بشردوستانه قدمهای مؤثری را در این خصوصبردارد. ما مشتاقانه دست یاری بسوی شما دراز میکنیم و منتظر یاریتان هستیم. با ما در تماس باشید!

ابراهیم ترکی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 
 

هیأت مدیره

فائزه آقاشاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی
 

احسان باکری

مهندسی برق
 

 ابراهیم ترکی 

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 
 

 علیرضا جهانگرد 

کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر 
 

 ساناز داودی زاده 

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 
 

 اکرم زمانی 

کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی 
 

حمیدرضا علی‎اکبری

دکتری برنامه ریزی
 

محمد محمودی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
 

محمد معیری

دکتری مدیریت
 

بنی آدم اعضای یکدیگرند

چشم انداز

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی؛ 
با اطلاع‎رسانی، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان، پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی، حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب و همچنین با انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیرخواهانه به جامعه‎ای سالم و رسیدن به توسعه پایدار می‎اندیشد.
 

بیانیه مأموریت

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی؛
سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه در سطح ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد و جنسیت تشکیل شده است. اطلاع‎رسانی، آموزش، آگاهی ‎بخشی و حمایت در سرلوحه فعالیتهای این انجمن قرار دارد.
 

اهداف سازمانی

اهداف انجمن به شرح ذیل است:
تلاش برای پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی، حمایت از آسیب‎دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، پیشگیری از ایدز و مقابله با اعتیاد، حمایت از حقوق کودکان و زنان، توسعه حقوق شهروندی، پیشگیری و مدیریت بحران و رسیدگی به امور پناهندگان.