درباره ما

خیرمقدم

سلامی چو بوی خوش آشنایی!

انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است.

انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی در پی آن است که با فرصت سازی های مناسب آحاد جامعه به ویژه جوانان را از آسیب هایی که در کمین آنهاست مطلع سازد و در این میان ناگزیر از ارتباط با نهادهای دولتی، غیردولتی و بین المللی و پل زدن میان آنهاست

آنچه این انجمن دنبال می کند: در قدم اول ایجاد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل با جامعه هدف و نیاز اوست و در قدم دوم ارائه فعالیتهای تخصصی در قالبهای بدیع و جذاب توأم با تحقیق و پژوهش است.

این انجمن امیدوار است تا با همکاری علاقمندان به فعالیتهای بشردوستانه قدمهای مؤثری را در این خصوص بردارد. ما مشتاقانه دست یاری بسوی شما دراز می کنیم و منتظر یاریتان هستیم. با ما همراه باشید...

ابراهیم ترکی / رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

بنی آدم اعضای یکدیگرند

چشم انداز

انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛

با اطلاع رسانی، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب و همچنین با انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیرخواهانه به جامعه ای سالم و رسیدن به توسعه پایدار می اندیشد.


بیانیه مأموریت

انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛

سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد و جنسیت تشکیل شده است. اطلاع رسانی، آموزش، آگاهی بخشی و حمایت در سرلوحه فعالیتهای این انجمن قرار دارد.


اهداف سازمانی

انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛

با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، پیشگیری از ایدز و مقابله با اعتیاد، حمایت از کودکان و زنان، حقوق شهروندی، پیشگیری و مدیریت بحران و رسیدگی به امور پناهندگان فعالیت می کند.

هیأت مدیره

فائزه آقاشاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عضو هیأت مدیره


احسان باکری

مهندسی برق

عضو هیأت مدیره


ابراهیم ترکی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

رئیس هیأت مدیره


علیرضا جهانگرد

کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر

عضو هیأت مدیره


ساناز داودی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

عضو هیأت مدیره


اکرم زمانی

کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی

عضو هیأت مدیره


حمیدرضا علی اکبری

دکتری برنامه ریزی کیفیت محیطی

عضو هیأت مدیره


محمد محمودی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

بازرس


محمد معیری

دکتری مدیریت

بازرس