سلامی چو بوی خوش آشنایی
دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

 

 

یادداشت مدیرعامل

 

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی!

انجمن پیشگیری از آسیب‎ های اجتماعی؛ سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در پی آن است که با فرصت سازی های مناسب آحاد جامعه را از آسیب‎هایی که در کمین آنهاست مطلع سازد و در این میان ناگزیر از ارتباط با نهادهای دولتی، غیردولتی و بین المللی و پل زدن میان آنهاست.

آنچه این انجمن دنبال می‎کند: در قدم اول ایجاد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل با جامعه هدف و نیاز اوست و در قدم دوم ارائه فعالیتهای تخصصی در قالبهای بدیع و جذاب توأم با تحقیق و پژوهش است.

این انجمن امیدوار است تا با همکاری علاقمندان به فعالیتهای بشردوستانه قدمهای مؤثری را در این خصوص‎ بردارد. ما مشتاقانه دست یاری بسوی شما دراز می‎کنیم و منتظر یاریتان هستیم. با ما در تماس باشید!

ابراهیم ترکی | رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 
Alternate Text

بنی آدم اعضای یک پیکرند

چشم انداز

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی؛ 
با اطلاع‎رسانی، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان، پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی، حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب و همچنین با انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیرخواهانه به جامعه‎ای سالم و رسیدن به توسعه پایدار می‎اندیشد.
 

بیانیه مأموریت

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی؛
سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه در سطح ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد و جنسیت تشکیل شده است.
اطلاع‎رسانی، آموزش، آگاهی ‎بخشی و حمایت در سرلوحه فعالیتهای این انجمن قرار دارد.
 

اهداف سازمانی

اهداف انجمن به شرح ذیل است:
تلاش برای پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی، حمایت از آسیب‎دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، پیشگیری از ایدز و مقابله با اعتیاد، حمایت از حقوق کودکان و زنان و همچنین توسعه حقوق شهروندی، پیشگیری و مدیریت بحران و رسیدگی به امور پناهندگان.
Alternate Text

هیأت امنا و مؤسس

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی؛ 
بصورت امنایی اداره می‎شود و هیأت مدیره برای مدت دو سال توسط هیأت امنای انجمن انتخاب می‎شوند. اعضای هیأت مؤسس و هیأت امنای انجمن بشرح ذیل است:
 
 
 

احسان باکری

مهندسی برق
 

 ابراهیم ترکی 

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 
 

غلامعباس ترکی

دکتری حقوق (جرم‎شناسی)
 

محمد خواجه‎حسینی

کارشناسی ارشد حقوق
 

مجید رجبی‎معمار

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
 

ابراهیم شاهرخیان

دکتری روابط بین‎الملل
 

حمیدرضا علی‎اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت
 

محمد معیری

دکتری مدیریت
 

محمدحسن مالکی‎نژاد

دکتری پزشکی
 

Alternate Text

کارگروهها و دفاتر

انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی
از سه کارگروه تخصصی آموزش و پیشگیری، توانمندسازی و حمایت و فعالیتهای بشردوستانه و همچنین دفاتر طرح و توسعه، روابط عمومی و امور بین‎الملل و اداری و پشتیبانی تشکیل شده است:
 
 
 

دکتر علیرضا تجلیلی

مدیر کارگروه آموزش و پیشگیری
 

فائزه آقاشاهی

مدیر کارگروه توانمندسازی و حمایت
 

نوشین پورباقی

مدیر کارگروه فعالیتهای بشردوستانه
 

علیرضا جهانگرد

مدیر طرح و توسعه
 

علی محرابی

مدیر روابط‎عمومی و امور بین‎الملل
 

یاسر باقری

مدیر اداری و پشتیبانی