بدرفتاری؛ زمینه ساز بروز آسیب‎های اجتماعی

یادداشت

بدرفتاری؛ زمینه ساز بروز آسیب‎های اجتماعی

بدرفتاری و آزار جنسی، نوع دیگری است که آن نیز از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود؛ اما انواع دیگری از بدرفتاری نیز وجود دارد...

بدرفتاری با کودک علاوه بر این‌که خود رفتاری نابهنجار و در مواردی جرم محسوب می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز انواع بزه‌ها در فردی که قربانی این بدرفتاری‌ها شده است، بشود. این بدرفتاری‌ها به اشکال مختلف صورت می‌گیرد. بدرفتاری جسمانی، حمله‌هایی به کودک است که موجب درد، جراحت، داغ، شکستگی وانواع دیگر آسیب جسمانی می‌شود و قانون نیز این عمل را جرم دانسته است. بدرفتاری جنسی، نوع دیگری است که آن نیز از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود؛ اما انواع دیگری از بدرفتاری نیز وجود دارد که می‌تواند به عواملی جرم‌زا تبدیل شود. این نوع بدرفتاری‌ها شامل موارد زیر است:

بی‌اعتنایی جسمانی: در این شرایط نسبت به تغذیه، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی کودک بی‌توجهی می‌شود.
بی‌توجهی عاطفی: شامل برآورده نکردن نیازهای کودکان به محبت وحمایت عاطفی است.
بدرفتاری روانی: به رفتارهایی مانند مسخره یا تحقیر کردن و ایجاد وحشت که عملکرد شناختی، هیجانی واجتماعی کودک را مختل می‌کند، گفته می‌شود.

باید توجه داشت این رفتارها اگر نادر باشد بدرفتاری با کودک نامیده نمی‌شود، بلکه باید مکرر انجام شود تا چنین عنوانی را به خود اختصاص دهد. پژوهشگران بدرفتاری روانی و بدرفتاری جنسی را مخرب‌ترین نوع می‌دانند؛ زیرا مثلا شکستن استخوان کودک اگر چه بدرفتاری است؛ اما لمس کردن یک کودک توسط یک بزرگسال تاثیر مخرب‌تری دارد و این نوع اعمال غالبا با بدرفتاری‌های دیگری همراه است؛ زیرا کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند احساس ترس، سردرگمی و گناه می‌کنند و معمولا وادار به سکوت می‌شوند. بیشترین تعداد قربانیان سوءاستفاده جنسی را کودکانی تشکیل می‌دهندکه در این دوره سنی هستند.
بدرفتاری با کودک به‌عنوان رفتاری نابهنجار و گاه مجرمانه علت‌هایی دارد. یافته‌های قدیمی حاکی از آن بودند که بدرفتاری با کودک براثر اختلال روانی بزرگ‌ترها انجام می‌شود؛ اما طولی نکشید که معلوم شد اگرچه بدرفتاری با کودک در بین والدین پریشان متداول‌تر است؛ اما تیپ شخصیتی بدرفتار وجود ندارد. گاهی حتی والدین بهنجار به فرزندان آسیب می‌رسانند. تذکر دادن این نکته نیز ضروری است والدینی که در کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، لزوما این کار را در مورد فرزندان خودشان انجام نمی‌دهند.
پژوهشگران برای کمک به آگاهی از علل بدرفتاری با کودک به نظریه سیستم‌های بوم شناختی روی آوردند. آنها دریافتند متغیرهای متعددی در سطح خانواده، جامعه و فرهنگ موجب بدرفتاری با کودک و بی‌توجهی می‌شود. هرچه این عوامل خطرسازبیشتر وجود داشته باشد احتمال وقوع بدرفتاری با کودک نیز بیشتر می‌شود.

رابعه موحد