دنیای امروز، نیازمند «برابری» است

یادداشت

دنیای امروز، نیازمند «برابری» است

ممکن است اینطور فکر کنید که برابری برای زنان فقط برای آنان سودمند است، اما رشد یک درصدی زنان در گذراندن تحصیلات...

هیئت قانونگذاری سازمان ملل متشکل از نمایندگان تمام کشورهای عضو، روز جهانی زن را گرامی‌ می‌دارد تا تأکید کند صلح و تکامل اجتماعی نیازمند مشارکت فعال و برابری زنان است، و از نقش زنان در برقراری صلح و امنیت جهانی قدردانی نماید. این روز برای تمام زنان جهان یادآور مبارزات و تلاش‌هایی است که برای به دست آوردن برابری، صلح و پیشرفت انجام داده‌اند.
ممکن است اینطور فکر کنید که برابری برای زنان فقط برای آنان سودمند است، اما رشد یک درصدی زنان در گذراندن تحصیلات دبیرستان، باعث رشد سه دهم درصدی در اقتصاد می‌شود. در کشورهای فقیر، دختران از آموزش دور نگه داشته می‌شوند، درحالی‌که بالاترین بهره‌ آن می‌تواند رشد اقتصادی باشد.
تا زمانی که مردان و زنان با هم برای احقاق حقوق زنان و پذیرفتن استعداد و توانایی آنان همکاری نکنند، یافتن راه‌حلی پایا برای مشکلات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان دور از دست به نظر می‌رسد.
در چند دهه‌ اخیر پیشرفت‌هایی به‌دست آمده است. در سطح جهانی، دسترسی زنان به آموزش و مراقبتهای بهداشتی مناسب افزایش یافته است؛ مشارکت آنان به عنوان نیروی کار حقوق بگیر بیشتر شده، و قوانینی که دادن فرصت‌های برابر به زنان و احترام گذاردن به حقوقی انسانی آنان را وعده می‌دهند در بسیاری از کشورها وضع شده‌اند. دنیای امروز شاهد افزایش تعداد زنانی است که در مشارکت‌های اجتماعی تصمیم گیرنده هستند.
هرچند، هنوز هم در هیچ کجای دنیا نمی‌توان مدعی بود که زنان حقوق و فرصت‌های برابر با مردان دارند:
بیشتر جمعیت 1.3 بیلیون نفری افراد زیر خط فقر جهان، زنان هستند.
به طور متوسط زنان بین 30 تا 40 درصد کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند.
و در همه جا زنان همچنان قربانیان خشونت هستند؛ تجاوز و خشونت خانوادگی مهمترین دلایل از کار افتادگی و مرگ زنان در سن باروری هستند.

مترجم: ندا عرب

منبع :
http://www.un.org