بیانیه اعتراض به خشونت علیه اقلیت شیعه در جهان

گردهمایی حقوق اقلیتها

بیانیه اعتراض به خشونت علیه اقلیت شیعه در جهان

اسلام به ما می‎آموزد که کرامت هر انسان برابر با کرامت تمام بشریت است. کشتن افراد بی‎گناه از این رو از هر دین و مذهب در هر کجای دنیا به هر بهانه، توسط تمام ادیان الهی ممنوع و حرام تلقی شده است

 
نماینده انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در ششمین گردهمایی حقوق اقلیت ها که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، شرکت کرد. در این نشست که در 26 و 27 نوامبر (پنجم و ششم آذرماه) برگزار شد، نماینده انجمن بیانیه‎ای را در خصوص نقض حقوق شیعیان در جهان قرائت کرد که ترجمه فارسی آن به شرح ذیل است:
 
 
جناب رئیس
امروزه شاهد حجم زیادی از تبلغیات ضد شیعی در اقصی نقاط جهان هستیم و این در حالی است که در تاریخ 1400 ساله تشیع، همزیستی این مذهب با سایر مذاهب و گروههای دینی یکی از شاخصه‎های ارزشمند این مذهب به شمار می‎رود. طبق گفته صریح قرآن کریم، هرکس که به ناحق و با استفاده از خشونت، فردی را از نعمت زندگی محروم سازد، همانند آن است که تمام بشریت را از آغاز خلقت تا پایانِ آن به قتل رسانیده است. اسلام به ما می‎آموزد که کرامت هر انسان برابر با کرامت تمام بشریت است. کشتن افراد بی‎گناه از این رو از هر دین و مذهب در هر کجای دنیا به هر بهانه، توسط تمام ادیان الهی ممنوع و حرام تلقی شده است.
 
در حال حاضر بی تفاوتی‎ها و دستگیری‎های تحقیر آمیز، اعدام‎ها، زندان کردن‎ها و عدم رسیدگی به شکایاتی که شیعیان در دادگاهها مطرح می‎کنند و نبود قوه و قدرت اجرایی برای احکام دادگاهی که به نفع شیعیان صادر شده است، از جمله رویدادهای متداولی است که در بسیاری از کشورها رخ می‎دهد.
 
گروههای ضد شیعی، که کارزار گسترده‎ای را علیه مسلمانان شیعه آغاز کرده‎اند، حتی تفاوتی برای مناطق غیر نظامی و شخصی قائل نیستند. در عین حال بسیاری از دولتها و نیروهای امنیتی تنها نظاره گر این حملات می‎باشند.
ناتوانی در مقابله با مجرمین و جنایتکاران و سازماندهندگان اینگونه حملات به علت بی‎کفایتی نیروهای امنیتی و نیز نقشی که خودِ آنها در چنین حملاتی دارند می‎باشد. هیچکدام از این علت‎ها مسئولیت دولتها را کمتر نمی‎کند.
 
جناب رئیس
مسلمانان شیعه انتظار دارند تا قدمهای کارآمدی به جهت مقابله با تحقیر و تهدید شیعیان انجام پذیرد. این امر با نظارت بر نقش دولتها و جامعه بین‎المللی در مقابله کردن با خشونت‎ها علیه شیعیان بایستی انجام پذیرد.
ما معتقدیم سازمانهای غیر دولتی و حقوق بشری بایستی با انتشار گزارش‎هایی منظم به جامعه جهانی مانع از توسعه و بسط این اعمال ناشایست گردند.