بیانیه حمایت از موجودیت و جلوگیری از خشونت علیه اقلیتها

گردهمایی حقوق اقلیتها

بیانیه حمایت از موجودیت و جلوگیری از خشونت علیه اقلیتها

یکی از مهمترین معضلات موجود در حل مشکلات اقلیتها، سواستفاده گروههای سیاسی از موقعیت دفاع از حقوق اقلیتها است که در بسیاری از موارد به بهانه دفاع از حقوق اقلیتها دست به تندروی‎هایی نظیر ترور، ایجاد رعب و وحشت، بروز خشونت و ... می‎پردازند

 
نماینده انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در ششمین گردهمایی حقوق اقلیت ها که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، شرکت کرد. در این نشست که در 26 و 27 نوامبر (پنجم و ششم آذرماه) برگزار شد، نماینده انجمن بیانیه‎ای را در خصوص نقض حقوق اقلیتها قرائت کرد که ترجمه فارسی آن به شرح ذیل است:
 
در جهان معاصر صلح و امنیت جهانی به علت تعارضات قومیتی بارها به چالش کشیده شده است. از پایان جنگ جهانی دوم بیش از صدها منازعه مسلحانه در دنیا رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی  بوده است.
هر چند در سالیان اخیر، اندیشه حمایت از اقلیتها به عنوان زمینه‎ای مشخص در مطالعات حقوق بشر جلوه‎گر شده و در تصویب قواعد و پیمان‎نامه‎ها نمادیافته است، اما چگونگی دست یابی به قاعده‎ای عمومی برای حفظ حقوق گروههای اقلیت همچنان سؤالی بدون پاسخ قانع کننده است.
خشونت علیه اقلیتها همواره یکی از نگرانی‎های مدافعان حقوق بشر بوده است، اما آنچه منجر شده که علی‎رغم کوشش‎ها و نگرانی‎های بین‎المللی همواره این خشونت ادامه داشته و حتی در بسیاری از موارد بیشتر شود، پیچیدگی و درهم تنیدگی موضوعات مربوط به اقلیتها است.
یکی از مهمترین معضلات موجود در حل مشکلات اقلیتها، سواستفاده گروههای سیاسی از موقعیت دفاع از حقوق اقلیتها است که در بسیاری از موارد به بهانه دفاع از حقوق اقلیتها دست به  تندروی‎هایی نظیر ترور، ایجاد رعب و وحشت، بروز خشونت و ... می‎پردازند.
 
جناب رئیس 
سازمان ما معتقد است که دفاع از حقوق اقلیتها نباید به عنوان دستاویزی برای گروههای تندرو جهت مقاصد سیاسی به شمار آید. همچنین ضمن آنکه این سازمان خشونت علیه اقلیتها را نقض حقوق بشر می‎داند، تاکید می‎کند که هرگونه فعالیت تروریستی و خشونت آمیز به بهانه دفاع از حقوق اقلیتها نه تنها منجر به نفرت پراکنی بین گروههای مختلف جامعه می‎شود، بلکه به نقض بیشتر حقوق اقلیتها نیز می‎انجامد.
این سازمان اعتقاد دارد که تلاش در جهت شناسایی گروههای تندرو و فرصت طلب از مدافعان واقعی حقوق اقلیتها می‎تواند به عنوان اولین قدم در کاهش خشونت و اقدام در راستای حفظ حقوق اقلیتها به شمار آید.