بیانیه لزوم توجه به موضوع حقوق زنان در سوریه

شورای حقوق بشر سازمان ملل

بیانیه لزوم توجه به موضوع حقوق زنان در سوریه

ما بعنوان یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه از شورا می‏‎خواهیم ضمن محکوم کردن سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و اعمال غیراخلاقی و غیرانسانی صورت گرفته، در این زمینه تصمیم جدی بگیرد

 
در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو (سپتامبر 2013) برگزار شد، نماینده انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیانیه ذیل را در خصوص لزوم توجه به موضوع جهاد نکاح در سوریه در صحن شورا قرائت کرد:
 
جناب رییس
حوادث درگیریهای اخیر در سوریه از تلخ‏‎ترین صفحات تاریخ معاصر بشمار خواهد آمد. پاسخ به این سئوال که گناه مردم سوریه در این جنگ چه بوده، سئوال بی‎‏پاسخی برای آیندگان خواهد بود. هنوز تلخی فجایع انسانی، در سوریه پایان نیافته، که متأسفانه شاهدیم برخی از رهبرای متعصب و افراطی با صدور فتواهای عجیب شرافت انسانی را به سخره گرفته ‏اند.
متأسفانه رهبران سلفی که مروج اسلام خشن و بی‏‎منطق می‏‎باشند با صدور فتواهایی زنان جهان اسلام را به «جهاد نکاح» یا همان جنگ جنسی برای تقویت روحیه جنگجویان معارض سوری فراخوانده‎‏اند. برپایه این فتواها، این تندروان مذهبی از دختران و زنان مسلمان می‏‎خواهند تا با ازدواج ساعتی نیازهای جنسی مسلحین را برآورده سازند و به بهشت بروند.
این دستور مذهبی با همه موازین بین‎المللی در تضاد می‏‎باشد و بنوعی برده‎‏داری جنسی آنهم در پوششی مذهبی می‏‎باشد و شروعی برای واپسگرایی، تحقیر کرامت انسانی زن و استفاده ابزاری از وی می‎‏باشد.

جناب رئیس
حفظ کرامت انسانی برای همه ابناء بشر خصوصاً برای زنان ضروریست. این از اصول اولیه حقوق بشر می‏‎باشد. جهاد نکاح باعث بی‏‎حرمتی به حریم زنان و از هم گسیختگی خانواده‏‎ها می‏‎گردد و از سویی دیگر چهره ادیان الهی را مخدوش می‏‎سازد و باعث کاشتن بذر کینه و خصومت خواهد شد و همچنین سکوت در برابر این نقض آشکار حقوق انسانها زمینه‏‎ساز بروز حوادث تلخ دیگری خواهد شد.
ما بعنوان یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه از شورا می‏‎خواهیم ضمن محکوم کردن سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و اعمال غیراخلاقی و غیرانسانی صورت گرفته، در این زمینه تصمیم جدی بگیرد. همچنین از کمیسیون تحقیق موارد نقض حقوق بشر در سوریه درخواست داریم تا توجهی ویژه به این‌گونه موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این سازمانهای تروریستی نموده، نشان دهد که عدالت در اجرای حقوق بشر، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار نمی‌گیرد.