بیانیه تأثیر تحریم بر تأمین دارو برای مبتلایان بیماریهای خاص

شورای حقوق بشر سازمان ملل

بیانیه تأثیر تحریم بر تأمین دارو برای مبتلایان بیماریهای خاص

به دلیل وجود نام ایران و بانک‌های ایرانی در لیست سیاه تجارت بین‏‎المللی بسیاری از تولید کنندگان دارو از فروش آن خودداری می‏‎کنند و یا در صورت قبولی معامله با واردکنندگان دارو در ایران، امکان پرداخت به آنها عملاً مانعی برای ارسال دارو به ایران شده است

 
در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی بیانیه‎ای را در خصوص تأثیر تحریم بر تأمین دارو برای مبتلایان به بیماریهای خاص منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد. ترجمه فارسی این بیانیه به شرح ذیل است:
 
جناب رییس
تحریمهای اقتصادی علیه ایران شامل تحریم بانکهای ایرانی و ممانعت از تراکنشهای مالی آنان بر مراودات تجاری تأثیر نامطلوبی داشته است که تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزانه مردم ایران ملموس و مشهود است به ویژه بر سلامت مردم، چرا که یکی از مخرب‏ترین این تأثیرها بر واردات دارو به ایران بوده است. به این شکل که به دلیل وجود نام ایران و بانک‌های ایرانی در لیست سیاه اقتصاد و تجارت بین‏‎المللی بسیاری از تولیدکنندگان دارو از فروش آن به طرف‎های ایرانی خودداری می‏‎کنند و یا در صورت قبولی معامله با واردکنندگان دارو در ایران، امکان پرداخت به آنها عملاً مانعی برای ارسال دارو به ایران شده است.

جناب رئیس
اعمال تحریم‌های اقتصادی به طور مستقیم زندگی و سلامت افراد را هدف گرفته است. مشکل تأمین دارو و همچنین گرانی قیمت دارو، به ویژه در 2 سال گذشته و در مورد داروهای مورد نیاز بیماریهای خاص مانند انواع سرطان‎ها و بیماریهای خونی شدیدتر و در مواردی منجر به مرگ یا از دست دادن عضوی از بدن گردیده‏‎است.
آنچه ما بعنوان یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه می‏‎خواهیم توجه جامعه جهانی به ویژه شورای حقوق بشر و کمیته تحریم‌های شورای امنیت بر آثار نامطلوب و ویرانگر تحریمهای وضع شده، به‌ویژه تحریم‌های یک‎جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا روی زندگی مردم عادی در ایران است. ما از شورا می‏‎خواهیم با رفع و کاهش اینگونه تحریمها کمک کند امکان برخورداری زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران ایرانی از حق سلامت و دریافت مراقبتهای دارویی فراهم گردد.