بیانیه محکومیت نقض حقوق کودکان در تحریم‎ علیه ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل

بیانیه محکومیت نقض حقوق کودکان در تحریم‎ علیه ایران

بر اساس بخش ب از بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، تضمین ارائه کمکهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم برای همه کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه بر عهده همه اعضای امضاءکننده این کنوانسیون می‎باشد

 
در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی بیانیه‎ای را در خصوص نقض حقوق کودکان در تحریم‎های ظالمانه علیه ایران منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد. ترجمه فارسی این بیانیه به شرح ذیل است:
 
جناب رییس
بر اساس بخش ب از بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، تضمین ارائه کمکهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم برای همه کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه بر عهده همه اعضای امضاءکننده این کنوانسیون از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‎باشد.
با توجه به وضع تحریمهای ظالمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از شرکتهای دارویی با توجه به تحریمهای یک جانبه مبادلات بانکی و محدودیتهای تجاری وضع شده از سوی ایالات متحده، عملاً از فروش دارو و مکملهای دارویی و وسایل بهداشتی مورد نیاز برای کودکان ایرانی خودداری می‎کنند. در این میان باید سئوال شود در تحریمهای غیرمسئولانه علیه جمهوری اسلامی ایران وضعیت کودکان نیازمند به دارو و مکملهای دارویی چرا در نظر گرفته نشده و تکلیف کودکان نیازمند به دارو در شرایط تحریم چگونه خواهد بود؟!
آمریکا چند هفته قبل، رسما اعلام کرد که تحریم‌های دارویی را از فهرست تحریم‌ها حذف نموده، اما خود نیز خوب می‌داند که به‌دلیل ممانعت ایرانیان از دسترسی به سه سیستم اصلی بانکی، یعنی فدوایر[1]، چیپس[2] و سوئیفت[3]، عملا آنقدر مانع بر سر راه مبادلات بانکی ایران قرار داده شده که امکان هرگونه تراکنش مالی بین ایران و شرکت‌های دارویی گرفته شده است.

جناب رئیس
آیا اساساً باید این کنوانسیون را یک موافقتنامه بدون اعتبار ارزیابی کرد یا سازمان ملل متحد نسبت به دستاوردهای ارزشمند خود وارد میدان شده و از مفاد این عهدنامه دفاع خواهد کرد؟ ما بعنوان سازمانی غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه توجه شورا را به این نقض آشکار حقوق کودکان و نوجوانان جلب می‎کنیم و خواستار تصمیم جدی شورا برای پایان این نقض آشکار قوانین بین المللی هستیم.
 

[1] . Federal Wire (Fedwire)
[2] . Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)
[3] . Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)