حضور انجمن در ششمین گردهمایی حقوق اقلیتها در ژنو

گردهمایی حقوق اقلیتها

حضور انجمن در ششمین گردهمایی حقوق اقلیتها در ژنو

نماینده انجمن در ششمین گردهمایی حقوق اقلیت‎ها که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، شرکت کرد. در این نشست که در پنجم و ششم آذرماه برگزار شد، نماینده انجمن بیانیه‎هایی را در خصوص نقض حقوق اقلیتها قرائت کرد

 
نماینده انجمن در ششمین گردهمایی حقوق اقلیت‎ها که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، شرکت کرد. در این نشست که در 26 و 27 نوامبر (پنجم و ششم آذرماه) برگزار شد، نماینده انجمن بیانیه‎ای را در خصوص نقض حقوق اقلیتها قرائت کرد که ترجمه آن به شرح ذیل می‎باشد:
 

در جهان معاصر صلح و امنیت جهانی به علت تعارضات قومیتی بارها به چالش کشیده شده است. از پایان جنگ جهانی دوم بیش از صدها منازعه مسلحانه در دنیا رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی  بوده است.
 
هر چند در سالیان اخیر، اندیشه حمایت از اقلیت‎ها به عنوان زمینه‎ای مشخص در مطالعات حقوق بشر جلوه‎گر شده و در تصویب قواعد و پیمان‎نامه‎ها نمود یافته است، اما چگونگی دستیابی به قاعده‎ای عمومی برای حفظ حقوق گروههای اقلیت همچنان سؤالی بدون پاسخ قانع‎کننده است.
 
خشونت علیه اقلیت‎ها همواره یکی از نگرانیهای مدافعان حقوق بشر بوده است، اما آنچه منجر شده که علی‎رغم کوشش‎ها و نگرانی‎های بین‎المللی همواره این خشونت ادامه داشته و حتی در بسیاری از موارد بیشتر شود، پیچیدگی و درهم تنیدگی موضوعات مربوط به اقلیت‏ها است.
 
یکی از مهمترین معضلات موجود در حل مشکلات اقلیت‎ها، سواستفاده گروههای سیاسی از موقعیت دفاع از حقوق اقلیت‎ها است که در بسیاری از موارد به بهانه دفاع از حقوق اقلیت‎ها دست به  تندروی‎هایی نظیر ترور، ایجاد رعب و وحشت، بروز خشونت و ... می‎پردازند.
 
سازمان ما معتقد است که دفاع از حقوق اقلیت‎ها نباید به عنوان دستاویزی برای گروههای تندرو جهت مقاصد سیاسی به شمار آید. همچنین ضمن آنکه این سازمان خشونت علیه اقلیت‎ها را نقض حقوق بشر می‎داند، تاکید می‎کند که هرگونه فعالیت تروریستی و خشونت‎آمیز به بهانه دفاع از حقوق اقلیت‎ها نه تنها منجر به نفرت‎پراکنی بین گروههای مختلف جامعه می‎شود، بلکه به نقض بیشتر حقوق اقلیت‎ها نیز می‎انجامد.
 
این سازمان اعتقاد دارد که تلاش در جهت شناسایی گروههای تندرو و فرصت‎طلب از مدافعان واقعی حقوق اقلیت‎ها می‎تواند به عنوان اولین قدم در کاهش خشونت و اقدام در راستای حفظ حقوق اقلیت‎ها به شمار آید.