اعزام امدادگر برای کمک به آسیب‎دیدگان فیلیپین

گزارش تصویری

اعزام امدادگر برای کمک به آسیب‎دیدگان فیلیپین

همزمان با حادثه طوفان بزرگ فیلیپین امدادگران انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی که دارای تجارب زیادی در زمینه امداد و نجات هستند با هماهنگی با سفارت کشور فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران، برای کمک به آسیب دیدگان طوفان به این کشور اعزام شدند

 
در واقعه طوفان بزرگ فیلیپین در تاریخ سوم آذرماه 1392 به مدت 10 روز، امدادگران انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی که دارای تجارب زیادی در زمینه امداد و نجات هستند با هماهنگی با سفارت فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران، برای کمک به آسیب دیدگان طوفان به این کشور اعزام شدند.
 
گزارش تصویری حضور این عزیزان تقدیم حضورتان می شود: