بیانیه ضرورت مقابله با خشونت و افراطی‎گری در جهان

شورای حقوق‎بشر سازمان ملل

بیانیه ضرورت مقابله با خشونت و افراطی‎گری در جهان

ما بعنوان یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه، اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت آمیز و هرگونه نفرت‎افکنی قومی، نژادی و مذهبی که در هر شکل و به هر بهانه‎ای به تبعیض و دشمنی و خشونت منجر شود را محکوم می‎کنیم

 
در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی بیانیه‎ای را در خصوص ضرورت مقابله با خشونت و افراطی‎گری منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد:
 
جناب رییس
ظهور و بروز خشونت‎های فزاینده، خصوصاً خشونت به اسم ادیان آسمانی در جهان امروزی یکی از تهدیدات بزرگی است که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره افکنده است. در سالیان اخیر، ترویج خشونت و افراطی‎گری همچون خشونت فرقه‎ای و ترور منجر به از دست رفتن جان هزاران انسان بی‎گناه، ویرانی خانه‎ها و اماکن مذهبی و... نهایتاً مهاجرت و سردرگمی میلیون‎ها نفر گردیده است که مصادیق بارز آن را در خاورمیانه می‎توان مشاهده نمود.
حقیقت این است که دین اسلام مخالف هرگونه خشونت و کشتار انسان‎ها می‎باشد و جز در مقابل دشمنان ستیزه‎جو و متجاوز خشونت را روا نمی‎داند. در دیدگاه دین اسلام، انسان به عنوان برترین موجود هستی است و رنگ و نژاد مایه برتری انسان‎ها نیست و فراتر اینکه در منظر این دین، نجات یک انسان به منزله نجات یک جامعه و کشتن یک انسان به مثابه کشتن همه افراد یک جامعه است.
 
جناب رئیس
ما بعنوان یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه فعالیتهای بشردوستانه، اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت آمیز از جمله؛ حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامیها و زنان و کودکان و هرگونه نفرت‎افکنی قومی، نژادی و مذهبی که در هر شکل و به هر بهانه‎ای به تبعیض و دشمنی و خشونت منجر شود را محکوم کرده و از مجامع بین‎المللی به ویژه شورای حقوق بشر می‎خواهیم قطعنامه«نفی خشونت و افراطی‎گری» که با پیشنهاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تصویب شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است را مدنظر قرار داده و برای ایجاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری اقدام عملی و بازدارنده را مدنظر قرار بدهد.