الکل و روانگردان مقدمه‌ساز اچ آی وی

یادداشت

الکل و روانگردان مقدمه‌ساز اچ آی وی

در ماجرای اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز، ما با دو لایه و دو سطح روبه‌رو هستیم: خود ویروس و بیماری و همچنین، مقدماتی که باعث ابتلا به آن می‌شوند.

ابراهیم ترکی
مدیرعامل انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی 
 
در ماجرای اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز، ما با دو لایه و دو سطح روبه‌رو هستیم: خود ویروس و بیماری و همچنین، مقدماتی که باعث ابتلا به آن می‌شوند.
 
وقتی که از بیماری ایدز حرف می‌زنیم، معمولا این‌قدر روی آن متمرکز می‌مانیم که مقدمات را از یاد می‌بریم و به سایه‌‌ها سپرده می‌شوند؛ در حالی که ورود به همین سایه‌ها است که می‌تواند از ابتلا به ایدز جلوگیری کند. معمولا، رفتارهایی اتفاق می‌افتد که به عنوان پل و مقدمه ساز انتقال این ویروس می‌شوند؛ رفتارهایی که خطرناک تلقی می‌شوند یا مقدمه رسیدن به رفتارهایی خطرناک می‌شوند.
 
از جمله این رفتارهای مقدماتی ابتلا به ایدز، می‌توان به مصرف الکل و قرص‌های روانگردان اشاره کرد. مصرف الکل و روانگردانان صنعتی، باعث اختلال در کنترل رفتارهای آدمی می‌شود. وقتی هم که رفتارهای آدمی کنترل نشوند، احتمال ختم آنها به رفتارهای خطرناک بالا و بالاتر خواهد رفت. یک مهمانی شبانه را فرض کنید که در آن، مصرف روانگردانان اتفاق می‌افتد و در نتیجه، کنترل رفتارهای متعارف از دست خارج شده و رفتارهای نامتعارف جنسی و هم‌چنین اعتیادی هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
 
برای کنترل بیماری ایدز؛ کنترل و هدایت رفتارهای مقدماتی منجر به ابتلا هم باید از جمله راه‌های پیشگیری تلقی شود؛ امری که متاسفانه همیشه به سایه می‌رود و از دید متولیان و خانواده‌ها، دور می‌ماند.