حضور انجمن در نشست ۳۱ شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر

حضور انجمن در نشست ۳۱ شورای حقوق بشر

در این نشست نماینده انجمن علاوه بر قرائت سه بیانیه در آیتمهای مختلف، به همراه نمایندگان سازمانهای ایرانی دارای مقام مشورتی با گزارشگران سلامت، اقلیتها، پناهندگان و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دیدار کرد

نماینده انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کرد.
 
در این نشست علاوه بر قرائت سه بیانیه در آیتمهای مختلف، به همراه نمایندگان سازمانهای ایرانی دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با گزارشگران سلامت، اقلیتها، پناهندگان و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دیدار کرد.
 
در نشست سی و یکم شورای حقوق بشر، سه بیانیه با موضوعات عدم رعایت حقوق کودکان در مناطق اشغالی تحت نفوذ داعش، همکاری دولتها و سازمانهای بین‎المللی در مبارزه با موادمخدر و جدی بودن جرم موادمخدر در ایران توسط نماینده انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در صحن اصلی شورای حقوق بشر قرائت شد.
 
متن بیانیه‎های انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر را می‎توانید در صفحه بیانیه‎های ما مطالعه فرمائید.