بیانیه دفاع از حقوق قربانیان موادمخدر در ایران

گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه

بیانیه دفاع از حقوق قربانیان موادمخدر در ایران

ما رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برای تعیین مجازاتهای جایگزین جرائم موادمخدر را تحسین می‎کنیم و معتقدیم به گسترش حقوق شهروندی می‎انجامد

 
در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی با انتقاد از رویکرد سیاسی گزارشگر ویژه حقوق بشر، بیانیه‎ای را در خصوص دفاع از حقوق قربانیان موادمخدر در ایران منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد:
 
جناب رئیس
جرم مواد مخدر در ایران از جنبه‎های مختلفی قابل بررسی است. جمهوری اسلامی ایران در مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر تولید شده در افغانستان می‎باشد و این موضوع اثرات مخرب زیادی را برای مردم ایران دارد.
استفاده از موادمخدر و مواد روانگردان در ایران باعث قتل‎های زیادی شده است که گزارشهای سازمان پزشکی قانونی تاثیر آنرا تایید می‎کند. افرادی که از این مواد استفاده می‎کنند اختیار عقلی خود را از دست می‎دهند و قربانیان اصلی این قتل‎ها کودکان و زنان هستند. به گزارش سازمان پزشکی قانونی روزانه 8 نفر جان خود را بر اثر سوءمصرف موادمخدر از دست می‎دهند.
سوء مصرف موادمخدر در ایران تاثیر زیادی در فروپاشی خانواده‎های قربانیان موادمخدر دارد و اکثر آمار طلاق در ایران بطور مستقیم یا غیرمسقیم متاثر از موادمخدر می‎باشد.
همچنین موادمخدر در ایران تاثیرات منفی زیادی در سلامت و امنیت مردم دارد و از موانع جدی برای رسیدن به توسعه پایدار است. پدیده کارتن‎خوابی و وجود افراد بی‎سرپناه در ایران در ارتباط مستقیم با موضوع موادمخدر می‎باشد.
هزینه‎های روانی و اجتماعی خانواده‎هایی که والدین یا فرزندان معتادی دارند و همچنین هزینه‎های نگهداری و درمان معتادان موادمخدر که عموما توسط دولت ایران یا سازمانهای غیردولتی تامین می‎شود بسیار زیاد است.
 
جناب رئیس
ما با کشته شدن انسانها مخالف هستیم. چه کشته شدن افراد بی‎گناه ناشی از سوء مصرف موادمخدر باشد و چه مجازات اعدام برای جرم موادمخدر.
ما رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برای تعیین مجازاتهای جایگزین برای جرائم موادمخدر را تحسین می‎کنیم و معتقدیم انجام این کار تاثیر زیادی در کاهش اعدام‎های جرائم موادمخدر دارد و به گسترش حقوق شهروندی می‎انجامد.
از سوی دیگر معتقد هستیم مماشات با قاچاق و تجارت موادمخدر سازمان یافته و مسلحانه، نقض حقوق مردم به ویژه قربانیان سوء مصرف موادمخدر در ایران می‎باشد. متاسفانه در گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، جرم موادمخدر سازمان یافته، جرم جدی تلقی نمی‎شود و این نقض حقوق بشری قربانیان موادمخدر در ایران است.
 
جناب رئیس
ما بعنوان سازمان غیردولتی که بصورت تخصصی در زمینه پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی فعالیت می‎کنیم از شورای حقوق بشر و همچنین گزارشگر ویژه می‎خواهیم با بررسی همه جوانب موضوع و با در نظر گرفتن حقوق قربانیان موادمخدر و همچنین مشورت با نهادهای مدنی، مذهبی و قانونگذاری ایران موضوع جدی بودن یا نبودن جرم موادمخدر در ایران را مورد دقت نظر بیشتری قرار بدهد. بی‎تردید نگاه سیاسی به موضوعی کاملا فرهنگی و اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نمی‎کند بلکه به پیچیده تر شدن موضوع می‎انجامد.