بیماریهای مقاربتی چگونه درمان می شوند؟

بیماریهای مقاربتی

بیماریهای مقاربتی چگونه درمان می شوند؟

عفونت های جنسی ممکن است بدون علامت باشند. در این صورت از خطرات آن و احتمال انتقال عفونت و اچ آی وی کاسته نخواهد شد. بنابراین توصیه می گردد کسانی که تماس جنسی با افراد ناشناس و متعدد دارند به صورت دوره ای به پزشک مراجعه نمایند

از آنجا که عفونت های جنسی دارای خطرات زیادی می باشند، لازم است در صورت وجود هریک از علایم مربوط به عفونتهای جنسی، سریعاً به پزشک مراجعه گردد. عفونت های جنسی ممکن است بدون علامت باشند. در این صورت از خطرات آن و احتمال انتقال عفونت و اچ آی وی کاسته نخواهد شد. بنابراین توصیه می گردد کسانی که تماس جنسی با افراد ناشناس و متعدد دارند به صورت دوره ای به پزشک مراجعه نمایند.
کسی که به طور اتفاقی با فردی که از وضعیت سلامتی وی آگاهی ندارد تماس جنسی برقرار کرده نیز بهتر است برای معاینه و مشاوره به پزشک مراجعه نماید.