عفونت‎های مقاربتی (جنسی) چیست؟

بیماریهای مقاربتی

عفونت‎های مقاربتی (جنسی) چیست؟

رفتارهای جنسی پرخطر رفتارهایی هستند که فرد را در معرض خطر بیشتر انتقال و آلودگی عفونت‎های منتقله از راه جنسی یا اچ‎آی‎وی قرار می‎دهند

عفونت‎های مقاربتی (منتقله از راه جنسی) [1]
معمولاً در زمان آمیزش جنسی واژینال یا مقعدی، به خصوص وقتی که لوبریکاسیون ناکافی است خطوط ظریف واژن یا مقعد، ممکن است پارگی های کوچکی پیدا کنند و باعث شود خون و مایعات تناسلی با هم مخلوط شده، عفونت ها از دستگاه تناسلی فردی به شریک جنسی اش منتقل شود. چنین عفونت هایی، عفونت های منتقله از راه جنسی نامیده می شوند.

رفتارهای پرخطر
رفتارهای جنسی پرخطر رفتارهایی هستند که فرد را در معرض خطر بیشتر انتقال و آلودگی عفونت های منتقله از راه جنسی یا اچ آی وی قرار می دهند. هنگامی که زنی نزدیکی واژینال یا مقعدی بدون کاندوم یا مردی که عفونت هایی در اعضاء تناسلی خود دارد برقرار کند آن گاه او هم ممکن است آلوده شود. به همین شکل مرد هم می تواند عفونت را از زن بگیرد. هنگامی که یک زن روابط جنسی و محافظت نشده (بدون کاندوم با کیفیت خوب) با مردان زیادی دارد، آن گاه خطر آلوده شدن چندین برابر افزایش می یابد یا این موضوع به همین شکل برای مردان نیز صدق می کند. وقتی مردی نزدیکی مقعدی با مرد دیگر با عفونت در دستگاه تناسلی و بدون کاندوم دارد مرد دیگر می تواند آلوده شود.
 
وقتی مردی روابط جنسی با چندین مرد و نزدیکی مقعدی حفاظت نشده (بدون کاندوم با کیفیت خوب و لوبریکانت آب دار) داشته باشد، خطر ابتلا به عفونت چندین برابر خواهد شد.

[1]STD یا STI