بیانیه انجمن درباره وضعیت پناهندگان در ایران

شورای حقوق بشر

بیانیه انجمن درباره وضعیت پناهندگان در ایران

در سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی بیانیه‎ای را درخصوص مشکلات پناهندگان در ایران منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد

 
در سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی بیانیه‎ای را درخصوص مشکلات پناهندگان در ایران منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد. ترجمه فارسی این بیانیه به شرح ذیل است:
 
ایران میزبان یکی از بزرگترین و طولانی مدت‎ترین جمعیت‎های پناهندگی در دنیاست. هم اکنون قریب به 1000000 پناهنده افغانستانی و عراقی در ایران سکونت دارند که تنها کمتر از 3%  آنها در مهمان‎شهرها زندگی می‎کنند. حضور این تعداد پناهنده فرازونشیب‎هایی را در حوزه‎های آموزش، معیشت و درمان بدنبال داشته است.
در حوزه آموزش، طی فرمان رهبری در سال 1394 مبنی بر اینکه هیچ کودکی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند منجر شد تا تنها در سال جاری علاوه بر کودکان مدرک دار، حدود 77،000 کودک فاقد مدرک نیز ثبت نام شوند.
در حوزه معیشت، پناهندگان در سن کار در ایران، می‎بایستی برای اشتغال به صورت رسمی اقدام به دریافت کارت کار نمایند. اما به دلیل محدودیت مشاغل معرفی شده مجاز، اغلب با مشکلاتی برای اشتغال مواجه بوده‎اند.
در حوزه بهداشت، ارائه بیمه سلامت که از 2011 با همکاری کمیساریا شروع شده بیش از 120000 آسیب پذیر و بیمار خاص را شامل شده است. هرچند هنوز گروهی از آسیب پذیران از این طرح جامانده‎اند.
 
پیشنهادات:
- دولت ایران باید نسبت به دسترسی نظام‎مند پناهندگان به مشاغل بیشتر، که منجر به ارتقاء وضعیت معیشتی آنها می‎شود، تلاش نماید.
- با توجه به دستور رهبری در خصوص تحصیل کودکان، نیاز به ساخت مدارس دوچندان شده است. کمک‎های بین‎المللی می‎تواند تداوم پذیرش این افراد در مراکز آموزشی را تسهیل بخشد.
- افزایش شمولیت پناهندگان در طرح بیمه سلامت می‎تواند مشکلات بهداشتی و درمانی آنها را کاهش دهد.
- فشارهای تحریمی که وضعیت معیشتی پناهندگان را تحت تأثیر قرار می‎دهد می‎بایستی متوقف شود. این تحریمها حرکت غیرقانونی آنها به سوی کشورهای غربی را تشدید می‎کند.