حضور انجمن در نشست ۳۶ شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر

حضور انجمن در نشست ۳۶ شورای حقوق بشر

در این نشست، بیانیه‎ای با موضوع حمایت از پناهندگان مقیم جمهوری اسلامی ایران توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی منتشر و توسط نماینده انجمن در صحن اصلی شورا قرائت شد

 
نماینده انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (سپتامبر 2017 برابر با شهریورماه 1396) در ژنو شرکت کرد.
در این نشست، بیانیه‎ای با موضوع حمایت از پناهندگان مقیم جمهوری اسلامی ایران توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی منتشر و توسط نماینده انجمن در صحن اصلی شورا قرائت شد.
متن بیانیه‎های انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در نشست شورای حقوق بشر را در صفحه «بیانیه‎های ما» بخوانید.