به کانال تلگرامی کار خیر بپیوندید

اطلاعیه

به کانال تلگرامی کار خیر بپیوندید

از این پس با تفاهم بین «انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی» و کانال «کار خیر» از این پس فعالیت‎های خیرخواهانه این کانال تحت پوشش این انجمن و به عنوان بازوی رسیدگی به امور نیازمندان آن صورت خواهد پذیرفت

 
پس از حدود 3 سال فعالیت موفق گروه اینترنتی «کار خیر» که به همت اعضای محترم انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی صورت گرفت و در این مدت از نیازمندان زیادی دستگیری به عمل آمد، بر آن هستیم تا با گسترش دامنه تلاش این گروه، افراد بیشتری را یاری نماییم.
از این پس با تفاهم بین «انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی» و کانال «کار خیر» فعالیت‎های خیرخواهانه این کانال تحت پوشش این انجمن و به عنوان بازوی رسیدگی به امور نیازمندان آن صورت خواهد پذیرفت.
امید است که بتوانیم با ساختار جدید تعداد بیشتری از خیرین و نیازمندان را پوشش داده، گره از کار هموطنان نیازمندمان باز کنیم.
 
آدرس کانال کارخیر:  https://telegram.me/joinchat/BNbFpzwxaUt4EsEahk_Dvg