حضور در نشست ۳۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر

حضور در نشست ۳۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

در این نشست، علاوه بر انتشار بیانیه هایی در زمینه حقوق بشر، دو پنل تخصصی با عناوین کودکان و حقوق بشر در ایران و همچنین فرهنگ، هنر و حقوق بشر در ایران از سوی انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی برگزار شد


نمایندگان انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (مارچ 2018 برابر با اسفندماه 1396) در ژنو شرکت کردند.
در این نشست، دو پنل تخصصی با عناوین کودکان و حقوق بشر در ایران و همچنین فرهنگ، هنر و حقوق بشر در ایران از سوی انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی برگزار شد.
بیانیه‎هایی با موضوع تاثیر تحریمهای ظالمانه بعنوان نقض حقوق بشر در گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه ایران و محکومیت رفتار نژادپرستانه رئیس مهور آمریکا توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی منتشر و توسط نمایندگان انجمن در صحن اصلی شورا قرائت شد.
متن بیانیه‎های انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در نشست شورای حقوق بشر را در صفحه «بیانیه‎های ما» بخوانید.