حضور در نشست ۴۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر

حضور در نشست ۴۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

در این نشست، بیانیه‎هایی با موضوعات حقوق بشری خصوصا در زمینه مقابله با تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ملت ایران توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی منتشر و در صحن اصلی شورا قرائت شد


نمایندگان انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (مارچ 2019 برابر با اسفندماه 1397) در ژنو شرکت کردند.
در این نشست، بیانیه‎هایی با موضوعات حقوق بشری خصوصا در زمینه مقابله با تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ملت ایران توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی منتشر و توسط نمایندگان انجمن در صحن اصلی شورا قرائت شد.
متن بیانیه‎های انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در نشست شورای حقوق بشر را در صفحه «بیانیه‎های ما» بخوانید.