راههای انتقال بیماری ایدز

ایدز چیست؟

راههای انتقال بیماری ایدز

راه های اصلی انتقال اچ. آی. وی از فرد آلوده به افراد سالم عبارتند از: تزریق مشترک مواد، رابطه جنسی محافظت نشده، استفاده از تیغ و وسایل برنده و تیز به صورت مشترک، دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده، پیوند بافت یا عضو آلوده، مادر به کودک در دوران جنینی، زایمان یا در زمان نوزادی

راه های اصلی انتقال اچ. آی. وی از فرد آلوده به افراد سالم عبارتند از: تزریق مشترک مواد، رابطه جنسی محافظت نشده، استفاده از تیغ و وسایل برنده و تیز به صورت مشترک، دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده، پیوند بافت یا عضو آلوده، مادر به کودک در دوران جنینی، زایمان یا در زمان نوزادی.
خون و مایعات حاوی خون، شیر مادر، منی، ترشحات واژن، مایعات نخاعی و بافت های بدن قابلیت انتقال ویروس را دارند. اما مدفوع، ترشحات بینی، بزاق، خلط، عرق، اشک، ادرار و ترشحات معده اگرچه ممکن است حاوی ویروس باشند، اما ثابت نشده بتوانند ویروس را منتقل نماید.