تفاوت بیماری ایدز با بقیه بیماریها

ایدز چیست؟

تفاوت بیماری ایدز با بقیه بیماریها

ایدز دارای دوره نهفته طولانی است. در این دوره، بیماری علامتی ندارد و حتی فرد مبتلا هم ممکن است خود نداند که به این بیماری مبتلا است

عامل بیماری ایدز شناخته شده و راه های انتقال آن نیز معلوم است. تنها مخزن ویروس ایدز انسان است و مخزن دیگر بیماری ها (مثل حیوانات، پرندگان، آب، خاک و...) در انتقال آن نقشی ندارند. با این اوصاف این بیماری باید به راحتی قابل کنترل باشد اما تا کنون به دلایل زیر کنترل نشده است:
 
1) راه های انتقال این بیماری، آن را جزء بیماری های رفتاری طبقه بندی می نماید و چون تغییر رفتار مشکل است کنترل این بیماری نیز مشکل است.
2) رفتارهای فوق جزء رفتارهای خصوصی انسان هاست. بنابراین صحبت راجع به آنها مشکل است و به راحتی انجام نمی شود، بنابراین اختلالات رفتاری فوق به راحتی قابل درمان نیست.
3) زمانی که ایدز شناخته شد، به دلیل راه های خاص انتقال و نیز مرگ و میر شدید ناشی از آن به عنوان یک بیماری مهلک و یک ننگ اجتماعی شناخته شد.
4) ایدز دارای دوره نهفته طولانی است. در این دوره، بیماری علامتی ندارد تا به وسیله آن شناخته شود و حتی فرد مبتلا هم ممکن است خود نداند که به این بیماری مبتلا است؛ پس در این دوره طولانی می تواند بیماری را به دیگران منتقل نماید.
این ویروس در خون، ترشحات جنسی مرد یا زن مبتلا و شیر زن آلوده وجود دارد و هنگامی به فرد دیگری منتقل می شود که این ترشحات به مقدار کافی به بدن فرد سالم برسد.
راه های انتقال آن رابطه جنسی محافظت نشده، تماس بدون محافظ با خون فرد آلوده، سرایت از مادر به کودک در دوران جنینی، زایمان و یا در هنگام شیردهی، استفاده از محصولات خونی یا بافت آلوده و تزریق آلوده می باشد. همه این موارد وقتی باعث بیماری می‌شوند که یک طرف رابطه مبتلا به ویروس باشد و گرنه این ویروس به خودی خود در اثر این رفتارهای پرمخاطره تولید نمی‌گردد. این ویروس بدون انتقال از فرد آلوده، نمی تواند در بدن انسان خود به خود تولید شود.