محصولات آموزشی ما
 
محصولات آموزشی که تقدیم حضورتان می‎شود؛ توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و با همکاری سازمانهای دولتی و بین‎المللی تولید شده است.
مشاهده این محصولات را به نوجوانان، جوانان و خانوادهای آنها توصیه می‎کنیم:
 

انیمیشن پیشگیری از ایدز

انیمیشن ایدز و خانواده

مستند روبان قرمز

مستند یکبار دیگر زندگی